WATCH

w/ Orkestra Eustoria

Rockwood Music Hall (NY, NY)

Voa Ilsa with the Brazilian Dectet 
Zinc Bar (NY, NY)

w/ Anouman
Cornelia St Cafe  (NY, NY)

w/ Anouman 

Winter Jazz Fest (NY, NY)

Folk Song with Orkestra Eustoria
Rockwood Music Hall (NY, NY)